O gumoasfaltu

Gumoasfalt (CRmB) je užívané označení pro asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Toto asfaltové pojivo je složené ze silničního asfaltu, pryžového granulátu a eventuálně dalších přísad.  Gumoasfaltové pojivo je ve srovnání s ostatními pojivy pružnější, má delší životnost a vyšší odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám.

V České republice došlo k prvním realizacím směsí s pryžovým granulátem, zálivek a pružných membrán mezi vrstvy vozovek v letech 1985 až 1987. Vývoj asfaltových směsí s přídavkem pryžového granulátu pokračoval technologií nazvanou Rubit®. Kvůli své náročnosti na dodržení technologie výroby a nedostatečnou životností se nadále nepoužívá.

Nyní používáme nové technologie výroby gumoasfaltu ve speciálním zařízení. Na jejím vývoji se podílí Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně.

 

Výhody gumoasfaltového povrchu vozovky

Bezpečnost silničního provozu

 • zkrácení brzdné dráhy
 • snížení rizika smyku
 • zabránění vytváření kolejí ve stopách vozidel
 • snížení vzniku trhlin ve vozovkách
 • u gumoasfaltových drenážních koberců se za deště nevytváří na silnicích kaluže a vodní clona za auty

Ekologické výhody

 • ekologické využití ojetých pneumatik (na tunu gumoasfaltu se spotřebuje 50 pneumatik z osobních aut, tj. 1
 • pneumatika se uloží do 3 m2 gumoasfaltové obrusné vrstvy o tloušťce 30 mm)
 • snížení dopravního hluku (snížení hluku až o 9 dB)
 • omezení hluku zejména ve frekvencích nad 1000 Hz, na které je lidský sluch nejcitlivější
 • gumoasfaltové koberce drenážní pohlcují okolní hluk

Ekonomika

 • výstavba a oprava vozovek je levnější díky použití menší tloušťky gumoasfaltové obrusné vrstvy
 • prodlužuje se doba životnosti obrusných vrstev s vyšší mezerovitostí díky pomalejšímu stárnutí gumoasfaltu