Směsi vyrobené z gumoasfaltu

BBTM A5 – gumoasfaltový beton pro velmi tenké vrstvy.
Snižuje hluk oproti SMA 11 s PmB o 2 – 3dB. Je odolný vůči trvalým deformacím, vzniku trhlin a vyznačuje se vysokou trvanlivosti povrchu. Má velmi dobré protismykové vlastnosti. Obrusná vrstva je v tloušťce 20 – 30 mm.

BBTM A5
BBTM B5 – gumoasfaltový beton pro velmi tenké vrstvy.
Snižuje hluk oproti SMA 11 s PmB o 3 – 4dB. Je odolný vůči trvalým deformacím, vzniku trhlin a vyznačuje se vysokou trvanlivosti povrchů. Má velmi dobré protismykové vlastnosti a jednotný povrch s makrotexturou. Obrusná vrstva je v tloušťce 20 – 30 mm.

BBTM B5

PA 8 – gumoasfaltový koberec drenážní.
Vyznačuje se nižším hlukem oproti SMA 11 s PmB o 3 – 5 dB. Má výborné protismykové vlastnosti, odvádí srážkovou vodu a tím zvyšuje bezpečnost silničního provozu zejména za deště. Obrusná vrstva je v tloušťce 25 – 35 mm.PA 8

 

BBTM A8 – gumoasfaltový beton pro velmi tenké vrstvy.
Snižuje hluk oproti SMA 11 s PmB o 1 – 2 dB. Je velmi odolný vůči trvalým deformacím, vzniku trhlin a vyznačuje se vysokou trvanlivosti povrchu. Má velmi dobré protismykové vlastnosti. Obrusná vrstva je v tloušťce 20 – 35 mm.

BBTM A8

SMA 8 S – gumoasfaltový koberec mastixový.
Vyznačuje vysokou odolností vůči trvalým deformacím, vzniku a prokopírování trhlin a trvanlivostí, což je dáno kvalitními únavovými a nízkoteplotními charakteristikami. Používá se zejména pro vozovky s vysokým dopravním zatížením.

SMA 8 S

ACL 16 – gumoasfaltový beton pro ložní vrstvy
Vyznačuje se vysokou odolností vůči trvalým deformacím a proti vzniku a prokopírování trhlin. Používá se pro ložní, nebo podkladní vrstvy vysoce namáhaných vozovek. Vrstva je v tloušťce 50 – 70 mm.

ACL 16

SAL – asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin.
Vyznačuje se vysokou odolností vůči prokopírování a šíření trhlin, což je dáno vynikajícími únavovými a nízkoteplotními charakteristikami. Umisťuje se pod ložní, podkladní nebo obrusnou vrstvu a slouží pro omezení šíření trhlin a při překrytí vozovek s cementobetonovým krytem. Používá se v tloušťce 15 až 35 mm.

SAL