Technologie

Pryžový granulát – získáván z ojetých pneumatik

Výroba gumoasfaltu – CRmB je světově nejrozšířenější technologií zpracovávající pryžový granulát v asfaltových směsích. Pojivo se vyrábí ve speciálním mísícím zařízení. Modifikovaný asfalt je míchán po celou dobu reakce. Metoda je popsána v TP 148.

Výroba směsi s gumoasfaltem – provádí se podle požadavků ČSN EN 13108-21. K výrobě lze použít pouze automatizované obalovny s požadovanou technickou úrovní s potřebným hodinovým výkonem.

Pokládka – směsi s gumoasfaltem se plynule rozprostírají finišery. Podmínky a nároky pokládky jsou obdobné jako u pokládky jiných asfaltových vrstev.

Údržba – pro vozovky s gumoaslfatem se používají běžné údržbové technologie. Vozovek s obrusnými vrstvami vytvořenými z asfaltových koberců drenážních je vhodné čistit v pravidelných intervalech čistícím vozy.